Programy i dokumenty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
niedziela, 12 sierpnia 2018 00:00

Wszyscy uczniowie Szkół Mistrzostwa Sportowego realizują treści programowe, wymagane odpowiednimi przepisami MEN dla poszczególnych szkół. Respektując zapisy ramowego statutu Niepubliczne Szkoła Podstawowa i Liceum Mistrzostwa Sportowego posiadają uprawnienia szkoły publicznej, a co za tym idzie są uprawnione do przeprowadzania egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego oraz wystawiania świadectwa ukończenia szkoły.

Do realizacji celów statutowych szkoły korzystają z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, znajdujących się na terenie każdej szkoły.

 

Dokumenty - rok szkolny 2019/2020:

  1. Statut liceum ogólnokształcącego.
  2. Kalendarz roku szkolnego 2019/2020.
  3. Informacja RODO.
  4. Regulamin biblioteki i czytelni.
  5. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.
  6. Program Wychowawczo-Profilaktyczny.
  7. Regulamin organizacji wycieczek/imprez szkolnych.
  8. Regulamin przewozu uczniów.

Dokumenty - ubezpieczenie Aviva 2018/2019:

 

Dokumenty - rok szkolny 2017/2018:

  1. Zgłoszenie szkody Compensa 2017/2018.
Poprawiony: środa, 18 września 2019 09:24