PIŁKA NOŻNA - Testy sprawności fizycznej - drugi termin. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sekretariat   
środa, 29 maja 2013 06:48

Testy sprawności fizycznej odbędą się 11.06.2013r. (wtorek) o godzinie 12:00 na boisku szkolnym przy ul. Słubickiej 29-33 we Wrocławiu.
Zapraszamy kandydatów do gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego nieobecnych w pierwszym terminie testów!

 

 

Warunki przystąpienie do testów sprawnościowych – piłka nożna:

1. Rejestracja online na stronie internetowej;

2. Obuwie sportowe:

piłka nożna – obuwie piłkarskie (sztuczna nawierzchnia);

3. Strój sportowy:

adekwatny do warunków pogodowych.

4. Pisemne oświadczenie od rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) w testach sprawnościowych do Gimnazjum/Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „Junior”. Jednocześnie oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka nie stanowi przeszkody w udziale w testach sprawnościowych
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Poprawiony: środa, 05 czerwca 2013 07:53