Uzupełniające terminy testów sportowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sekretariat   
poniedziałek, 04 czerwca 2018 08:59

I. Uzupełniające terminy testów sportowych - tylko dla kandydatów, którzy nie brali udziału w pierwszych terminach testów sportowych.

Szkoła podstawowa:

1) Piłka nożna chłopców i dziewcząt - 11 czerwca 2018 r. godz. 9.00. Boisko Olimpijski FC - "Balon" ,
ul. Paderewskiego 35 we Wrocławiu (obowiązuje obuwie halowe lub na nawierzchnie szutrowe).

2) Piłka siatkowa dziewcząt - 12 czerwca 2018 r. godz. 8.00. Hala Uniwersytetu Przyrodniczego,
ul. Chełmońskiego 43 we Wrocławiu.

 

Liceum ogólnokształcące:

1) Piłka siatkowa dziewcząt - 11 czerwca 2018 r. godz. 10.00. Hala Uniwersytetu Przyrodniczego,
ul. Chełmońskiego 43 we Wrocławiu.

2) Piłka siatkowa chłopców - 11 czerwca 2018 r. godz. 12.30. Hala Sportowa "Gwardii",
ul. Krupnicza 15 we Wrocławiu.

3) Piłka nożna chłopców i dziewcząt - 12 czerwca 2018 r. godz. 9.00. Boisko Olimpijski FC- "Balon",
ul. Paderewskiego 35 we Wrocławiu (obowiązuje obuwie halowe lub na nawierzchnie szutrowe).

4) Judo chłopców i dziewcząt - 12 czerwca 2018 r. godz. 10.00. Hala Sportowa "Gwardii",
ul. Krupnicza 15 we Wrocławiu.

5) Tenis stołowy dziewcząt - 13 czerwca 2018 r. godz. 8.00. Hala Uniwersytetu Ekonomicznego,
ul. Kamienna 35/37 we Wrocławiu.

6) Koszykówka chłopców - 13 czerwca 2018 r. godz. 10.00. Hala Sportowa "Kosynierka",
ul. Mieszczańska 11 we Wrocławiu.

7) Piłka ręczna chłopców i dziewcząt - 13 czerwca 2018 r. godz. 16.00. Hala Uniwersytetu Przyrodniczego,
ul. Chełmońskiego 43 we Wrocławiu.


II. Konieczna jest rejestracja OnLine na stronie internetowej Szkoły (wybierz profil sportowy i klasę do której chcesz się rekrutować) jako złożenie deklaracji przystąpienia do testów sportowych (sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - próby sprawności fizycznej). Nasza placówka nie jest przypisana do elektronicznej rekrutacji zewnętrznej.

 

III. Wymagane dokumenty do testów sportowych należy dostarczyć do sekretariatów szkół - termin ostateczny  7 czerwca 2018 r.
UWAGA! W dniu 01.06.2018 sekretariaty szkolne nieczynne.

1) Podanie o przyjęcie do Szkoły:

szkoła podstawowa - WZÓR.
liceum ogólnokształcące - WZÓR.

2) Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej: szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące - WZÓR.

3) Kserokopia karty zdrowia sportowca (aktualnej w dniu testów sportowych) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub zaświadczenie  lekarskie - WZÓR o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).

Szkoła podstawowa: sekretariat p. 33, ul. Zachodnia 2 we Wrocławiu.
Liceum ogólnokształcące: sekretariat p. 104, ul. Słubicka 29-33 we Wrocławiu.

SZCZEGÓŁY CAŁOŚCI PROCESU REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE REKRUTACJA 2018 (AKTYWNY LINK).

Poprawiony: wtorek, 05 czerwca 2018 10:14