Rekrutacja trwa! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sekretariat   
wtorek, 03 lipca 2018 06:40

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych są już dostępne w szkołach. Prosimy o dostarczenie do 6 lipca pozostałej dokumentacji rekrutacyjnej, w celu potwierdzenie wyboru szkoły (kandydaci zakwalifikowani).

 

 

Terminy rekrutacji i wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa

1) W terminach od 22 czerwca 27 czerwca 2018 r. należy dostarczyć:

2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie do 6 lipca 2018 r.:

  • Świadectwo promocyjne III, IV, V lub VI klasy szkoły podstawowej - oryginał.
  • Karta zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej).
  • Trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.


Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w dniu 11 lipca 2018 r.
Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2018 r.

 

Liceum Ogólnokształcące

1)  W terminach od 22 czerwca 27 czerwca 2018 r. należy dostarczyć:

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 3 lipca 2018 r.

 

2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie do 6 lipca 2018 r.:

  • Świadectwo ukończenia gimnazjum - oryginał.
  • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach testu gimnazjalnego - oryginał.
  • Karta zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej).
  • Trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.


Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum w dniu 11 lipca 2018 r.
Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2018 r.

 

Informacje dodatkowe:

1. Regulaminy:

Uwagi do dokumentów lekarskich:

  1. Zaświadczenie lekarskie wymagane jest do testów sportowych jedynie w przypadku braku ważnej karty zdrowia sportowca.
  2. Orzeczenie lekarskie nie jest tożsame z kartą zdrowia sportowca i zaświadczeniem lekarskim.
  3. Jeśli wybrany przez Państwa lekarz,  nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę Szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcacego mistrzostwa sportowego.
Poprawiony: wtorek, 03 lipca 2018 11:19