Rekrutacja 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sekretariat   
wtorek, 10 marca 2020 00:00

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ogłaszają nabór na rok szkolny 2020/2021Szkoła Podstawowa (klasy 4, 5, 6, 7,8):

piłka nożna chłopców i dziewcząt
piłka siatkowa dziewcząt
koszykówka chłopcówLiceum Ogólnokształcące (klasy pierwsze)

piłka nożna chłopców i dziewcząt
tenis stołowy chłopców i dziewcząt
piłka ręczna chłopców i dziewcząt
piłka siatkowa chłopców i dziewcząt
judo chłopców i dziewcząt
koszykówka chłopców


 

ETAPY REKRUTACJI

1. Rejestracja online (wybór profilu i klasy).
2. Wymagane dokumenty do testów sportowych.
3. Terminy testów sprawności fizycznej 
4. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.1Rejestracja online (wybór profilu i klasy).

Konieczna jest rejestracja online na stronie internetowej Szkoły (wybierz profil sportowy i klasę do której chcesz się rekrutować).

Nasza placówka nie jest przypisana do elektronicznej rekrutacji zewnętrznej.


2. Wymagane dokumenty do testów sportowych.


I TURA REKRUTACJI

Wymagane dokumenty dostarcza się do 22.04.2020 r. do:

 • Szkoły Podstawowej: sekretariat p. 33, ul. Zachodnia 2 we Wrocławiu.
 • Liceum Ogólnokształcącego: sekretariat p. 104, ul. Słubicka 29-33 we Wrocławiu.

1) Podanie o przyjęcie do Szkoły:

2) Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej:

3) Kserokopia karty zdrowia sportowca (aktualnej na dzień testów sprawności fizycznej) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub zaświadczenie lekarskie - WZÓR o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).


Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do testów sprawności fizycznej.


3. Terminy testów sprawności fizycznej  27-29.04.2020 r.


Szkoła Podstawowa:

1)  Piłka nożna dziewcząt i chłopców - 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek), godz. 9.00-14.00

Boisko Olimpijski FC - "Balon", ul. Paderewskiego 35; bramkarze po testach ogólnych zostaną przewiezieni na Boisko Sportowe GEM, ul. Mianowskiego 2;

UWAGA: na Boisku Olimpijskim FC obowiązuje obuwie szutrowe lub halowe (osoby w lankach, korkach nie będą dopuszczone do testów); na Boisku Sportowym GEM - obuwie dowolne.

2) Koszykówka chłopców - 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00

Hala sportowa "Kosynierka", ul. Mieszczańska 11;

3) Piłka siatkowa dziewcząt - 29 kwietnia 2020 r. (środa), godz. 14.00-16.00

Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35.


Liceum Ogólnokształcące:

1)  Piłka nożna dziewcząt i chłopców - 28 kwietnia 2020 r. (wtorek), godz. 9.00-14.00

Boisko Olimpijski FC - "Balon", ul. Paderewskiego 35; bramkarze po testach ogólnych zostaną przewiezieni na Boisko Sportowe GEM, ul. Mianowskiego 2;

UWAGA: na Boisku Olimpijskim FC obowiązuje obuwie szutrowe lub halowe (osoby w lankach, korkach nie będą dopuszczone do testów); na Boisku Sportowym GEM - obuwie dowolne.

2) Koszykówka chłopców - 28 kwietnia 2020 r. (wtorek), godz. 8.00-10.00

Hala sportowa "Kosynierka", ul. Mieszczańska 11;

3) Piłka siatkowa chłopców - 28 kwietnia 2020 r. (wtorek), godz. 14.15-16.00

Hala Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 43;

4) Tenis stołowy dziewcząt i chłopców - 28 kwietnia 2020 r. (wtorek), godz. 8.00-10.00

Hala Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Kamienna 35/37;

5) Judo dziewcząt i chłopców - 28 kwietnia 2020 r. (wtorek), godz. 8.00-10.00

Sala Sportów Walki Zespół Szkół Nr 18, ul. Młodych Techników 58 ;

6) Piłka siatkowa dziewcząt - 29 kwietnia 2020 r. (środa), godz. 14.00-16.00

Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35;

7) Piłka ręczna chłopców - 29 kwietnia 2020 r. (środa), godz. 15.30-17.00

Hala Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 43;

8) Piłka ręczna dziewcząt - 29 kwietnia 2020 r. (środa), godz. 17.00-18.30

Hala Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 43.


Uczestników prosimy o przybycie 30 minut przed rozpoczęciem testów.

Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną 14 dni po zakończonych próbach sprawności fizycznej - 13 maja 2020 r.


Uzupełniające testy sprawności fizycznej w razie konieczności odbędą się w dniach 1-3 czerwca 2020 r.


4. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.


Szkoła Podstawowa

1) W terminach od 26 czerwca do 2 lipca 2020 r. należy dostarczyć:

 • Kopia świadectwa promocyjnego (poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica).

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 6 lipca 2020 r.

2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie następujących dokumentów do 9 lipca 2020 r.:

 • Świadectwo promocyjne III, IV, V lub VI klasy szkoły podstawowej - oryginał.
 • Karta zdrowia ucznia.
 • Trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w dniu 13 lipca 2020 r.

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2020 r.

Liceum Ogólnokształcące

1)  W terminach od 26 czerwca do 2 lipca 2020 r. należy dostarczyć:

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 6 lipca 2020 r.

2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie następujących dokumentów do 9 lipca 2020 r.:

 • Świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej - oryginał.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty - oryginał.
 • Karta zdrowia ucznia.
 • Trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w dniu 13 lipca 2020 r.

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2020 r.

Informacje dodatkowe:

1. Regulaminy:

2. Informacja RODO.

Uwagi do dokumentów lekarskich:

 1. Zaświadczenie lekarskie wymagane jest do testów sportowych jedynie w przypadku braku ważnej karty zdrowia sportowca.
 2. Orzeczenie lekarskie nie jest tożsame z kartą zdrowia sportowca i zaświadczeniem lekarskim.
 3. Jeśli wybrany przez Państwa lekarz, nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę Szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego.


 

Poprawiony: środa, 11 marca 2020 11:47
 

Rejestracja OnLine

...