Rekrutacja 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sekretariat   
poniedziałek, 01 marca 2021 00:00

 

 

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ogłaszają nabór na rok szkolny 2021/2022


Szkoła Podstawowa (klasy 4, 5, 6, 7,8):

piłka nożna chłopców i dziewcząt
piłka siatkowa dziewcząt
koszykówka chłopców


Liceum Ogólnokształcące (klasy pierwsze):

piłka nożna chłopców i dziewcząt
tenis stołowy chłopców i dziewcząt
piłka ręczna chłopców i dziewcząt
piłka siatkowa chłopców i dziewcząt
judo chłopców i dziewcząt
koszykówka chłopców

 


Rejestracja online (ZAWIESZONA).

Rekrutacja on-line na stronie internetowej Szkoły, na rok szkolny 2021/2022 zostaje zawieszona.


ETAPY REKRUTACJI


1. Wymagane dokumenty do testów sportowych.

2. Terminy prób sprawności fizycznej.

3. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.


1. Wymagane dokumenty.

Wysłane w wersji elektronicznej (w formie skanu) na adres mailowy:

Szkoła Podstawowa -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Liceum Ogólnokształcące - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


lub w wersji papierowej (wysłane pocztą/dostarczone osobiście) na adres:


Szkoły Podstawowej: sekretariat p. 33, ul. Zachodnia 2, 53-644 Wrocław.

Liceum Ogólnokształcącego: sekretariat p. 104, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław.


Do 14 kwietnia 2021r. należy złożyć:


1) Podanie o przyjęcie do Szkoły

Wzór podania do pobrania:

2) Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej:

3) Kserokopia karty zdrowia sportowca (aktualnej na dzień testów sprawności fizycznej) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica

lub zaświadczenie lekarskie - WZÓR o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).

 

UWAGA!

Brak poprawnie wypełnionych i podpisanych przez opiekuna prawnego/ rodzica ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem kandydata z dalszej części rekrutacji i przesunięciem do naboru uzupełniającego.

 

 

2. Terminy próby sprawności fizycznej - 19.04-20.04.2021r.

 

Szkoła Podstawowa:

1) 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00-13.00 - piłka nożna dziewcząt
i chłopców - Boisko Olimpijski FC - "Balon", ul. Paderewskiego 35;

UWAGA: na Boisku Olimpijskim FC - obowiązuje obuwie szutrowe lub halowe, osoby
w lankach, korkach nie będą dopuszczone do testów;

2) 20 kwietnia 2021 r. (wtorek), godz. 8.00-9.30 - koszykówka chłopców -
Hala sportowa "Kosynierka", ul. Mieszczańska 11;

3) 20 kwietnia 2021 r. (wtorek), godz. 14.30-16.00 - piłka siatkowa dziewcząt - Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35.

 

Testy uzupełniające:  07- 08.06.2021r. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

Liceum Ogólnokształcące:

1) 19 kwietnia 2021r. (poniedziałek), godz. 16.00- 17.30 - piłka siatkowa chłopców -

Hala Wielofunkcyjna Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 43;

2)19 kwietnia 2021r. (poniedziałek), godz. 17.30-19.00 - piłka ręczna dziewcząt

i chłopców- Hala Wielofunkcyjna Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 43;

3) 20 kwietnia 2021r. (wtorek), godz. 8.00-9.30- koszykówka chłopców -

Hala sportowa "Kosynierka", ul. Mieszczańska 11;

4) 20 kwietnia 2021r. (wtorek), godz. 8.00-9.30 - tenis stołowy dziewcząt
i chłopców - Hala Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Kamienna 35/37;

5) 20 kwietnia 2021r. (wtorek), godz. 8.00-9.30 - judo dziewcząt i chłopców -
Sala Sportów Walki Zespół Szkół Nr 18, ul. Młodych Techników 58;

6) 20 kwietnia 2021r. (wtorek), godz. 14.30-16.00 - piłka siatkowa dziewcząt - Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35;

7) 20 kwietnia 2021r. (wtorek), godz. 9.00-15.00 - piłka nożna dziewcząt i chłopców - Boisko Olimpijski FC - "Balon", ul. Paderewskiego 35;

UWAGA: na Boisku Olimpijskim FC - obowiązuje obuwie szutrowe lub halowe, osoby
w lankach, korkach nie będą dopuszczone do testów;


Testy uzupełniające:  07- 08.06.2021r. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.


Podanie wyników po testach sprawności fizycznej-  5 maja 2021r.


Uwaga:

Kandydaci, którzy otrzymają naganną lub nieodpowiednią ocenę zachowania, a zostali zakwalifikowani, zostaną odrzuceni po sprawdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną świadectwa promocyjnego/ świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

3. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

 

Szkoła Podstawowa

  1. Pomiędzy 25.06 - 30.06.2021r. należy dostarczyć kopię świadectwa promocyjnego (poświadczoną przez rodzica za zgodność z oryginałem).

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych-  02 lipca 2021 r.


2. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów następujących dokumentów  do 07 lipca 2021 r.:Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w dniu 09. lipca 2021r.

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2021 r.


Liceum Ogólnokształcące


  1. Pomiędzy 25.06 - 30.06.2021r. należy dostarczyć:
  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (poświadczoną przez rodzica za zgodność z oryginałem)
  • Kopię wyników egzaminu ósmoklasisty (poświadczoną przez rodzica za zgodność z oryginałem)

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych-  2 lipca 2021 r.2. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów następujących dokumentów do 07. lipca 2021r:


Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum w dniu 9 lipca 2021r.

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2021r.


Informacje dodatkowe:

1. Regulaminy:

2. Informacja RODO.

Uwagi do dokumentów lekarskich:

  1. Zaświadczenie lekarskie wymagane jest do testów sportowych jedynie w przypadku braku ważnej karty zdrowia sportowca.
  2. Orzeczenie lekarskie nie jest tożsame z kartą zdrowia sportowca i zaświadczeniem lekarskim.
  3. Jeśli wybrany przez Państwa lekarz, nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę Szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego.

 

Poprawiony: wtorek, 09 marca 2021 13:30
 

Rejestracja OnLine

...