Konkurs dotyczący zdrowego trybu życia Drukuj
czwartek, 10 października 2019 07:24

Zapraszam uczniów klas V-VI SP do udziału w XII Międzyszkolnym Konkursie Graficzno-Plastycznym organizowanym przez SP nr 73. W pracy należy zilustrować oraz krótko opisać zasady, nawyki lub styl życia, którymi kieruje się Rodzina lub sam uczestnik konkursu, aby cieszyć się dobrym zdrowiem, samopoczuciem oraz sprawnością fizyczną. Dbając o siebie, dajemy przykład rodzinie i znajomym. Dzięki temu możemy kształtować u innych prawidłowe postawy i zachowania. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody.

 

Warunki prac:
- praca graficzno-plastyczna powinna składać się z dwóch części: ilustrowanej oraz opisowej.
- format pracy A4 lub A3;
- technika wykonania dowolna;
- prace należy podpisać według wzoru i dołączyć zgodę na przetwarzanie danych - szczegóły u pedagoga.

Prace należy składać w terminie do 16 października u pedagoga szkolnego w s. 56 (SP u. Zachodnia 2).