Rekrutacja 2019 Drukuj
Wpisany przez Sekretariat   
wtorek, 05 lutego 2019 11:33

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ogłaszają nabór na rok szkolny 2019/2020Szkoła Podstawowa (klasy 4, 5, 6, 7,8):
piłka nożna chłopców i dziewcząt
piłka siatkowa dziewcząt
koszykówka chłopców


Liceum Ogólnokształcące (klasy pierwsze)
piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa
tenis stołowy, koszykówka chłopców oraz judo

 

ETAPY REKRUTACJI

1. Rejestracja online (wybór profilu i klasy).
2. Wymagane dokumenty do testów sportowych.
3. Terminy testów sportowych
4. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

 

1. Konieczna jest rejestracja online na stronie internetowej Szkoły (wybierz profil sportowy i klasę do której chcesz się rekrutować) Nasza placówka nie jest przypisana do elektronicznej rekrutacji zewnętrznej.


2. II TURA REKRUTACJI:

Wymagane dokumenty dostarcza się do 29.05.2019r. do:

 • Szkoły Podstawowej: sekretariat p. 33, ul. Zachodnia 2 we Wrocławiu.
 • Liceum Ogólnokształcącego: sekretariat p. 104, ul. Słubicka 29-33 we Wrocławiu.

1) Podanie o przyjęcie do Szkoły:

2) Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej:
3) Kserokopia karty zdrowia sportowca (aktualnej w dniu testów sportowych) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub zaświadczenie  lekarskie - WZÓR o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).

 

Terminy testów sprawności sportowej - II tura: 03-05.06.2019r.

Szkoła Podstawowa:

1. Piłka nożna dziewcząt i chłopców - 04.06.2019r. godz. 9.00-11.00;

ul. Paderewskiego 35, Wrocław (boiska pod Balonem)
(bramkarze zostaną po testach ogólnych przewiezieni na boisko GEM -

ul. Mianowskiego 2) - wymagane obuwie halowe/szutrowe.

2. Koszykówka chłopców - 03.06.2019r. godz. 9.00-12.00; hala Kosynierka,

ul. Mieszczańska 11.

3. Piłka siatkowa dziewcząt - 05.06.2019r. godz. 14.30-16.00; hala wielofunkcyjna AWF ul. Paderewskiego 35, Wrocław.

Liceum Ogólnokształcące:

1. Piłka nożna dziewcząt i chłopców - 04.06.2019r. godz. 11.00-15.00;

ul. Paderewskiego 35, Wrocław (boiska pod Balonem)
(bramkarze zostaną po testach ogólnych przewiezieni na boisko GEM -

ul. Mianowskiego 2) - wymagane obuwie halowe/szutrowe.

2. Koszykówka chłopców - 03.06.2019r. godz. 9.00-12.00; hala Kosynierka,

ul. Mieszczańska 11, Wrocław.

3. Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców - 05.06.2019r. godz. 14.30-16.00; hala wielofunkcyjna AWF ul. Paderewskiego 35, Wrocław.

4. Tenis stołowy - 04.06.2019r. godz. 7.30-9.00; hala UE ul. Kamienna 35/37, Wrocław.

5. Judo dziewcząt i chłopców - 05.06.2019r. godz.9.00-11.00; sala sportów walki ZS nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław.

6. Piłka ręczna  dziewcząt i chłopców - 05.06.2019r. godz. 17.00-18.30; hala UP

ul. Chełmońskiego 43, Wrocław.

 

Uczestników prosimy o przybycie 30 minut przed rozpoczęciem testów.

Wyniki po II turze postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną po 14.06.2019r.

I TURA REKRUTACJI

Wymagane dokumenty dostarcza się do 28.03.2019r. do:

 • Szkoły Podstawowej: sekretariat p. 33, ul. Zachodnia 2 we Wrocławiu.
 • Liceum Ogólnokształcącego: sekretariat p. 104, ul. Słubicka 29-33 we Wrocławiu.

1) Podanie o przyjęcie do Szkoły:

2) Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej:
3) Kserokopia karty zdrowia sportowca (aktualnej w dniu testów sportowych) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub zaświadczenie  lekarskie - WZÓR o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).

 

Terminy testów sprawności sportowej: 02-05.04.2019r.

Szkoła Podstawowa:

1. Piłka nożna dziewcząt i chłopców- 02.04.2019r. godz. 9.00- 14.00; ul.Paderewskiego 35, Wrocław (boiska pod Balonem)
(bramkarze zostaną po testach ogólnych przewiezieni na boisko GEM - ul. Mianowskiego 2) - wymagane obuwie halowe/szutrowe.

2. Koszykówka chłopców- 02.04.2019r. godz. 9.00-12.00; hala Kosynierka, ul. Mieszczańska 11.

3. Piłka siatkowa dziewcząt- 03.04.2019r. godz. 14.00- 16.00; hala wielofunkcyjna AWF ul. Paderewskiego 35, Wrocław.

Liceum Ogólnokształcące:

1. Piłka nożna dziewcząt i chłopców- 03.04.2019r. godz. 9.00-14.00; ul.Paderewskiego 35, Wrocław (boiska pod Balonem)
(bramkarze zostaną po testach ogólnych przewiezieni na boisko GEM - ul. Mianowskiego 2) - wymagane obuwie halowe/szutrowe.

2. Koszykówka chłopców- 03.04.2019r. godz. 9.00-12.00; hala Kosynierka, ul. Mieszczańska 11, Wrocław.

3. Piłka siatkowa dziewcząt- 03.04.2019r. godz. 14.00- 16.00; hala wielofunkcyjna AWF ul. Paderewskiego 35, Wrocław.

4. Piłka siatkowa chłopców- 03.04.2019r. godz. 17.00- 18.30; hala wielofunkcyjna UP ul. Chełmońskiego 43, Wrocław.

5. Tenis stołowy- 03.04.2019r.godz. 8.00- 9.30; hala UE ul. Kamienna 35/37, Wrocław.

6. Judo dziewcząt i chłopców- 03.04.2019r. godz.9.00-11.00; sala sportów walki ZS nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław.

7. Piłka ręczna  chłopców- 05.04.2019r godz. 14.30-16.00; hala UP ul. Chełmońskiego 43, Wrocław.

8. Piłka ręczna  dziewcząt- 05.04.2019r godz. 16.00- 18.00; hala UP ul. Chełmońskiego 43, Wrocław.

 

Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną 14 dni
po zakończonych próbach sprawności fizycznej - 24 kwietnia 2019 r.

3. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa

1) W terminach od 21 czerwca do 28 czerwca 2019 r. należy dostarczyć:

 • Świadectwo promocyjne po klasie III (oryginał) - wszyscy kandydaci.
 • Świadectwo promocyjne po klasie IV, V, VI lub VII (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica).

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 2 lipca 2019r.

2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie następujących dokumentów do 5 lipca 2019 r.:

 • Świadectwo promocyjne III, IV, V lub VI klasy szkoły podstawowej - oryginał.
 • Karta zdrowia ucznia.
 • Trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w dniu 10 lipca 2019 r.

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.
Liceum Ogólnokształcące

1)  W terminach od 21 czerwca do 28 czerwca 2019r. należy dostarczyć:

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 2 lipca 2019r.

2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie następujących dokumentów do 5 lipca 2019 r.:

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  (gimnazjum/ klasy ósmej) - oryginał.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty - oryginał.
 • Karta zdrowia ucznia.
 • Trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum w dniu 10 lipca 2019r.

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019r.

Informacje dodatkowe:

1. Regulaminy:

2. Informacja RODO.

Uwagi do dokumentów lekarskich:

 1. Zaświadczenie lekarskie wymagane jest do testów sportowych jedynie w przypadku braku ważnej karty zdrowia sportowca.
 2. Orzeczenie lekarskie nie jest tożsame z kartą zdrowia sportowca i zaświadczeniem lekarskim.
 3. Jeśli wybrany przez Państwa lekarz, nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę Szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego. 

Poprawiony: środa, 26 czerwca 2019 09:08