Rekrutacja 2020 Drukuj
Wpisany przez Sekretariat   
wtorek, 10 marca 2020 00:00

UWAGA! ZMIANY W REGULAMINIE REKRUTACJI!

W związku z sytuacją pandemii w Polsce informujemy, iż regulamin rekrutacji na rok 2020/2021 ulega zmianie.


 

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ogłaszają nabór na rok szkolny 2020/2021


Szkoła Podstawowa (klasy 4, 5, 6, 7,8):

piłka nożna chłopców i dziewcząt
piłka siatkowa dziewcząt
koszykówka chłopców


Liceum Ogólnokształcące (klasy pierwsze):

piłka nożna chłopców i dziewcząt
tenis stołowy chłopców i dziewcząt
piłka ręczna chłopców i dziewcząt
piłka siatkowa chłopców i dziewcząt
judo chłopców i dziewcząt
koszykówka chłopców

 


Rejestracja online (ZAWIESZONA).

Rekrutacja on-line na stronie internetowej Szkoły, na rok szkolny 2020/2021 zostaje zawieszona.


ETAPY REKRUTACJI


1. Wymagane dokumenty do testów sportowych.

2. Terminy prób sprawności fizycznej.

3. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.


1. Wymagane dokumenty.


Do 10.czerwca 2020r. należy złożyć:

1) Podanie o przyjęcie do Szkoły

 

Uwaga:

KANDYDACI (SZKOŁA PODSTAWOWA) Z KLUBÓW SPORTOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SZKOŁĄ SKŁADAJĄ PODANIA DO TRENERÓW- KOODRYNATORÓW W KLUBACH:

1. Akademia Śląska SA.

2. Klub Sportowy FC Academy

3. Klub Sportowy Olympic

4. Klub Sportowy AZS Wrocław - piłka nożna dziewcząt

5. Klub Sportowy AZS AWF

6. Klub Sportowy WKS Śląsk - koszykówka chłopców


KANDYDACI (LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE) Z KLUBÓW SPORTOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SZKOŁĄ SKŁADAJĄ PODANIA DO TRENERÓW- KOODRYNATORÓW W KLUBACH:

1. Akademia Śląska SA.

2. Klub Sportowy FC Academy

3. Klub Sportowy Olympic

4. Klub Sportowy Parasol Wrocław

5. Klub Sportowy AZS Wrocław - piłka nożna dziewcząt

6. Klub Sportowy AZS AWF

7. Klub Sportowy Gwardia

8. Klub Sportowy WKS Śląsk-koszykówka chłopców

9. Klub Sportowy Juvenia - judo

10. Klub Sportowy MOS - piłka ręczna męska

11. Klub Sportowy Handball 28 - piłka ręczna dziewcząt

12. Klub Sportowy  AZS UE - tenis stołowy


KANDYDACI Z KLUBÓW SPORTOWYCH NIEWSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SZKOŁĄ SKŁADAJĄ PODANIA DO SEKRETARIATU SZKOŁY (wysyłając podanie pocztą lub elektronicznie).

 

Wzór podania do pobrania:

 

w wersji elektronicznej (w formie skanu) należy wysłać na adres mailowy:


Liceum Ogólnokształcące - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szkoła Podstawowa - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


lub w wersji papierowej (wysłane pocztą) na adres:


Szkoły Podstawowej: sekretariat p. 33, ul. Zachodnia 2, 53-644 Wrocław.

Liceum Ogólnokształcącego: sekretariat p. 104, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław.

 

Brak poprawnie wypełnionego i podpisanego przez opiekuna prawnego/ rodzica podania skutkuje odrzuceniem kandydata z dalszej części rekrutacji i przesunięciem do naboru uzupełniającego.

 

 

2. Terminy próby sprawności fizycznej - 19.06.2020r. (dla kandydatów z klubów sportowych niewspółpracujących ze szkołą)


Piłka nożna - boiska pod balonem, ul.Paderewskiego 35, dla kandydatów do SP i LO, od 9.00 do 14.00.

Koszykówka chłopców - Hala Kosynierka, ul. Mieszczańska 4, dla kandydatów do SP i LO, od 10.00 do 12.00

JUDO - Hala ZS nr 18, ul.Młodych Techników 58, od 18.00 do 19.00

Tenis stołowy - Hala UE, ul.Kamienna 35, od 10.00 do 11.00

Siatkówka dziewcząt - Hala UP, ul. Chełmońskiego 43, od 10.15 do 12.00

Siatkówka chłopców - Hala UP, ul. Chełmońskiego 43, od 08.30 do 10.00

Piłka ręczna chłopców i dziewcząt - Hala UP, ul. Chełmońskiego 43, od 12.15 do 13.45

Kandydat na próbę sprawności fizycznej zobowiązany jest przynieść:

1) Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej:

2) Kartę zdrowia sportowca (aktualną na dzień testów sprawności fizycznej) lub zaświadczenie lekarskie - WZÓR o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).


Podanie  wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 24 czerwca 2020r.

 

Uwaga:

Kandydaci, którzy otrzymają naganną lub nieodpowiednią ocenę zachowania, a zostali zakwalifikowani, zostaną odrzuceni po sprawdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną świadectwa promocyjnego/ świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

3. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

 

Szkoła Podstawowa

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia poprzez złożenie następujących dokumentów  do 3 lipca 2020 r.:

 Kandydaci niezakwalifikowani składają do 3 lipca 2020 r.:

  • Kopię świadectwa promocyjnego (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica). Będą brać udział w postępowaniu uzupełniającym.

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w dniu 10 lipca 2020r.

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2020 r.

 

Liceum Ogólnokształcące

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia poprzez złożenie następujących dokumentów  do 3 lipca 2020 r.:

 

Kandydaci niezakwalifikowani składają do 3 lipca 2020 r.:

  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica). Będą brać udział w postępowaniu uzupełniającym.

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum w dniu
10 lipca 2020r.

 

Ważne!

Kandydaci przyjęci do Liceum Ogólnokształcącego zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty składają w dniach 17-19 sierpnia 2020r.


Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2020r.


Informacje dodatkowe:

1. Regulaminy:

2. Informacja RODO.

Uwagi do dokumentów lekarskich:

  1. Zaświadczenie lekarskie wymagane jest do testów sportowych jedynie w przypadku braku ważnej karty zdrowia sportowca.
  2. Orzeczenie lekarskie nie jest tożsame z kartą zdrowia sportowca i zaświadczeniem lekarskim.
  3. Jeśli wybrany przez Państwa lekarz, nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę Szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego.

 

Poprawiony: poniedziałek, 15 czerwca 2020 10:35