Witaj na stronie startowej SMS Junior
Powrót do szkoły PDF Drukuj Email
wtorek, 11 maja 2021 08:31

 

Podział nauczania hybrydowego w dwóch ostatnich tygodniach maja:
17.05- 21.05- wracają do szkoły klasy 4a,5a,6a,6b,8a,8b,8c,8d oraz klasy 1 liceum; pozostałe klasy uczą się zdalnie
24.05- 28.05- wracają do szkoły 4a, 5a, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d oraz 2 klasy liceum; pozostałe klasy uczą się zdalnie.
Po tych dwóch tygodniach do szkoły wracamy już wszyscy.
Na wczorajszej radzie pedagogicznej ustalono, że do końca roku szkolnego NIE będzie sprawdzianów i kartkówek.
Uczniowie mogą uzyskiwać punkty z aktywności, działań na lekcji lub z poprawy uzyskanych wcześniej 0pkt.
Obowiązkowa jest również mała wycieczka z wychowawcą!
Na lekcjach uczniowie będą realizować pozostałą część podstawy programowej i robić powtórzenie trudnych zagadnień z czasu zdalnej edukacji.
ZAPRASZAMY DO SZKOŁY.

 

 
Geniallne Szkoły- certyfikat PDF Drukuj Email
wtorek, 11 maja 2021 08:26

SP i LO SMS Junior we Wrocławiu znalazły się na ogólnopolskiej mapie innowacyjnych placówek, które wykorzystują nowoczesne technologie do swoich działań edukacyjnych oraz promocyjnych. W związku z projektem Geniallne Szkoły otrzymaliśmy certyfikat

 
Zmiana planu lekcji PDF Drukuj Email
piątek, 30 kwietnia 2021 11:42

Uwaga! Od 04.05.2021 r. nastąpi zmiana planu zajęć lekcyjnych!

 
Zmiany w rekrutacji 2021/2022 PDF Drukuj Email
środa, 14 kwietnia 2021 09:54

 

UWAGA! ZMIANY W REKRUTACJI!
Prosimy o zapoznanie się z Aneksem do Regulaminów Rekrutacji na rok 2021/2022
Uwaga! Zmiana w terminach dostarczania dokumentów do Liceum!

 

 
Życzenia Wielkanocne PDF Drukuj Email
środa, 31 marca 2021 10:52

 
Rekrutacja 2021 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 marca 2021 00:00

 

UWAGA! ZMIANY W REKRUTACJI!

Wskutek przedłużających się obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 prosimy o zapoznanie się z Aneksem do Regulaminów Rekrutacji na rok 2021/2022.

Terminy przynoszenia oryginałów dokumentów zostały wydłużone.


Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ogłaszają nabór na rok szkolny 2021/2022


Szkoła Podstawowa (klasy 4, 5, 6, 7,8):

piłka nożna chłopców i dziewcząt
piłka siatkowa dziewcząt
koszykówka chłopców


Liceum Ogólnokształcące (klasy pierwsze):

piłka nożna chłopców i dziewcząt
tenis stołowy chłopców i dziewcząt
piłka ręczna chłopców i dziewcząt
piłka siatkowa chłopców i dziewcząt
judo chłopców i dziewcząt
koszykówka chłopców

 


Rejestracja online (ZAWIESZONA).

Rekrutacja on-line na stronie internetowej Szkoły, na rok szkolny 2021/2022 zostaje zawieszona.


ETAPY REKRUTACJI


1. Wymagane dokumenty do testów sportowych.

2. Terminy prób sprawności fizycznej.

3. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.


1. Wymagane dokumenty.

Wysłane w wersji elektronicznej (w formie skanu) na adres mailowy:

Szkoła Podstawowa -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Liceum Ogólnokształcące - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


lub w wersji papierowej (wysłane pocztą/dostarczone osobiście) na adres:


Szkoły Podstawowej: sekretariat p. 33, ul. Zachodnia 2, 53-644 Wrocław.

Liceum Ogólnokształcącego: sekretariat p. 104, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław.

 

Termin składania dokumentów do testów sprawności fizycznej zostaje przedłużony do:

30.04.2021 - dla kandydatów z klubów współpracujących ze szkołą

14.05.2021 - dla kandydatów spoza klubów sportowych współpracujących ze szkołą.

 

KLUBY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ:

Piłka nożna: AP Śląsk Wrocław SA, AP OLYMPIC WROCŁAW, KS AZS Wrocław, MKS Parasol Wrocław,  FC Wrocław Academy,

Piłka ręczna: Wojskowy Klub Sportowy ŚLĄSK, MKS MOS Wrocław, UKS Handball 28.

Siatkówka: KS AZS-AWF Wrocław, KS GWARDIA WROCŁAW.

Koszykówka: WKS Śląsk Wrocław

Tenis stołowy: KU AZS UE Wrocław

Judo: Juvenia Wrocław

Uwaga! W związku ze zmianą terminów rekrutacji wszystkich kandydatów, którzy złożyli kserokopię karty zdrowia sportowca prosimy o weryfikację, czy będzie nadal aktualna w nowym terminie testów sprawności fizycznej.1) Podanie o przyjęcie do Szkoły

Wzór podania do pobrania:

2) Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej:

3) Kserokopia karty zdrowia sportowca (aktualnej na dzień testów sprawności fizycznej) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica

lub zaświadczenie lekarskie - WZÓR o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).

 

UWAGA!

Brak poprawnie wypełnionych i podpisanych przez opiekuna prawnego/ rodzica ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem kandydata z dalszej części rekrutacji i przesunięciem do naboru uzupełniającego.

 

 

2. Terminy próby sprawności fizycznej

- Kandydaci z klubów współpracujących ze szkołą- testy sprawności fizycznej w klubach macierzystych - 14.05.2021- 31.05.2021r.

- Kandydaci spoza ww. klubów zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Szkoła Podstawowa:

1) 07 czerwca 2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00-13.00 - piłka nożna dziewcząt i chłopców -

Boisko Olimpijski FC - "Balon", ul. Paderewskiego 35;

UWAGA: na Boisku Olimpijskim FC - obowiązuje obuwie szutrowe lub halowe, osoby
w lankach, korkach nie będą dopuszczone do testów;

2) 08 czerwca 2021 r. (wtorek), godz. 12.00-15.00 - koszykówka chłopców -

Hala sportowa "Kosynierka", ul. Mieszczańska 11;

3) 08 czerwca 2021 r. (wtorek), godz. 14.30-16.00 - piłka siatkowa dziewcząt -

Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35.

 

Testy uzupełniające: ustalenie terminu po złożeniu przez rodzica kandydata podania do Komisji Rekrutacyjnej (podanie najpóźniej do 10 czerwca 2021r.)

 

Liceum Ogólnokształcące:

1) 07 czerwca 2021r. (poniedziałek), godz. 16.00- 17.30 - piłka siatkowa chłopców -

Hala Wielofunkcyjna Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 43;

2) 07 czerwca 2021r. (poniedziałek), godz. 17.30-19.00 - piłka ręczna dziewcząt i chłopców -

Hala Wielofunkcyjna Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 43;

3) 08 czerwca 2021r. (wtorek), godz. 8.00-9.30 - tenis stołowy dziewcząt i chłopców -

Hala Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Kamienna 35/37;

4) 08 czerwca 2021r. (wtorek), godz. 8.00-9.30 - judo dziewcząt i chłopców -
Sala Sportów Walki Zespół Szkół Nr 18, ul. Młodych Techników 58;

5) 08 czerwca 2021r. (wtorek), godz. 9.00-15.00 - piłka nożna dziewcząt i chłopców -

Boisko Olimpijski FC - "Balon", ul. Paderewskiego 35;

UWAGA: na Boisku Olimpijskim FC - obowiązuje obuwie szutrowe lub halowe, osoby
w lankach, korkach nie będą dopuszczone do testów;

6) 08 czerwca 2021r. (wtorek), godz. 12.00-15.00 - koszykówka chłopców -
Hala sportowa "Kosynierka", ul. Mieszczańska 11;

7) 08 czerwca 2021r. (wtorek), godz. 14.30-16.00 - piłka siatkowa dziewcząt -

Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35;

 

Testy uzupełniające: ustalenie terminu po złożeniu przez rodzica kandydata podania do Komisji Rekrutacyjnej (podanie najpóźniej do 10 czerwca 2021r.)

 

Podanie wyników po testach sprawności fizycznej-  22 czerwca 2021r.


Uwaga:

Kandydaci, którzy otrzymają naganną lub nieodpowiednią ocenę zachowania, a zostali zakwalifikowani, zostaną odrzuceni po sprawdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną świadectwa promocyjnego/ świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

3. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

 

Szkoła Podstawowa

  1. Pomiędzy 25.06 - 30.06.2021r. należy dostarczyć kopię świadectwa promocyjnego (poświadczoną przez rodzica za zgodność z oryginałem).

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych-  02 lipca 2021 r.


2. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów następujących dokumentów  do 07 lipca 2021 r.:Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w dniu 09. lipca 2021r.

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2021 r.


Liceum Ogólnokształcące


  1. Pomiędzy 09. lipca 2021 a 15. lipca 2021r. należy dostarczyć:
  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (poświadczoną przez rodzica za zgodność z oryginałem)
  • Kopię wyników egzaminu ósmoklasisty (poświadczoną przez rodzica za zgodność z oryginałem)

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 20. lipca 2021 r.


2. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów następujących dokumentów do 22. lipca 2021r.:


Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum w dniu 23. lipca 2021r.

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2021r.


Informacje dodatkowe:

1. Regulaminy:

3. Informacja RODO.

Uwagi do dokumentów lekarskich:

  1. Zaświadczenie lekarskie wymagane jest do testów sportowych jedynie w przypadku braku ważnej karty zdrowia sportowca.
  2. Orzeczenie lekarskie nie jest tożsame z kartą zdrowia sportowca i zaświadczeniem lekarskim.
  3. Jeśli wybrany przez Państwa lekarz, nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę Szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego.

 

 
Wielkanocny konkurs historyczno-religioznawczy PDF Drukuj Email
środa, 31 marca 2021 09:18

 

Już za chwilę będziemy obchodzić najważniejsze święto dla chrześcijan - Wielkanoc. Nazywane jest ono również Paschą - tzn. Przejściem- świętujemy przejście Jezusa Chrystusa ze śmierci do życia; z grzechu do wolności. Jednak nie jest to pierwsza Pascha. Jaka jest geneza świąt Wielkanocy? Kiedy miała miejsce pierwsza Pascha? Którą Paschę świętują nadal Izraelici?
Dokop się do korzeni, wiedz co świętujesz!
W ciekawy sposób przedstaw historię świętowania Paschy -Wielkanocy. Przedstaw reportaż, może wywiad z uczestnikami pierwszej Paschy? Wykorzystaj całą swoją wyobraźnię i zdobądź dodatkowe punkty z historii i religii.
Prace nadsyłać można do 18.04.2020 na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (należy podać imię, nazwisko oraz klasę)
W przygotowaniu do konkursu pomogą Ci nauczyciele: Magdalena Moskwa, Grzegorz Samotiuk, Grzegorz Lesiewicz i Andrzej Rębisz.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 122

Kalendarz szkolny

P W Ś C P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mini Galeria

Sondy

Logowanie