Programy i dokumenty Drukuj
Wpisany przez Dyrektor   
niedziela, 12 sierpnia 2018 00:07

Wszyscy uczniowie Szkół Mistrzostwa Sportowego realizują treści programowe, wymagane odpowiednimi przepisami MEN dla poszczególnych szkół. Respektując zapisy ramowego statutu Niepubliczne Szkoły Podstawowe i Liceum Mistrzostwa Sportowego posiadają uprawnienia szkoły publicznej, a co za tym idzie są uprawnione do przeprowadzania egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego oraz wystawiania świadectwa ukończenia szkoły.

Do realizacji celów statutowych szkoły korzystają z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, znajdujących się na terenie każdej szkoły.

 

Dokumenty - rok szkolny 2020/2021:

 1. Statut szkoły podstawowej.
 2. Kalendarz roku szkolnego 2020/2021.
 3. Informacja RODO.
 4. Regulamin biblioteki i czytelni.
 5. Podręczniki MEN (regulamin).
 6. Lista lektur.
 7. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 8. Program Wychowawczo-Profilaktyczny.
 9. Regulamin organizacji wycieczek/imprez szkolnych.
 10. Regulamin przewozu uczniów.
 11. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.
Dokumenty- ubezpieczenie Generali 2019/2020:
 1. Zgłoszenie szkody Generali 2019/2020.
 2. Ogólne warunki ubezpieczenia.
 3. Zasady zgłaszania roszczeń.
 4. Karta produktu grupowego ubezpieczenia.
 5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej.
 6. Zakres ochrony ubezpieczeniowej- załącznik 1
 7. Zakres ochrony ubezpieczeniowej- załącznik 2
Dokumenty - ubezpieczenie Aviva 2018/2019:
 1. Zgłoszenie szkody Aviva 2018/2019.
 2. Ogólne warunki ubezpieczenia.
 3. Tabela procentowy uszczerbku na zdrowiu.
 4. Postanowienia dodatkowe.
 5. Zakres i warunki NNW.

 

Dokumenty - rok szkolny 2017/2018:

 1. Zgłoszenie szkody Compensa 2017/2018.
Poprawiony: poniedziałek, 05 października 2020 12:32